Đặc điểm nổi bật của AAPanel

  • Rất nhẹ, chỉ yêu cầu VPS Linux 512MB RAM để sử dụng.
  • Dễ dàng sử dụng, cài đặt với vài cú click chuột.
  • Chỉnh sửa cấu hình PHP, Webserver trực tiếp trên giao diện.
  • Thư viện App Store giúp dễ dàng cài đặt Redis, Memcached, Google Drive,…với một cú nhấp chuột.
  • Quản lý tập tin với File Manager giao diện đẹp, hỗ trợ code editor rất tiện lợi.
  • Cấu hình bảo mật VPS, Webserver với một cú nhấp chuột.
  • Hỗ trợ backup website lên Google Drive, Amazon S3, FTP,…
  • Cộng đồng hoạt động sôi nổi.

Yêu cầu

Để cài đặt được AAPanel Script, VPS/Server của bạn phải đáp ứng được các điều kiện sau đây:

  • RAM từ 512MB trở lên, tuy nhiên tốt nhất là từ 768MB để hoạt động ổn định nhất.
  • Hệ điều hành CentOS 7.1+, Ubuntu 16.04+, Debian 9.0+ chưa được cài bất cứ phần mềm control panel hoặc webserver nào.