1. Yêu cầu

  • VPS sử dụng centOS 7 hoặc centOS 8 và chưa cài đặt bất kỳ dịch vụ nào.
  • Ram tối thiểu 512MB
  • Sử dụng tài khoản root.

2. HOSTVN SCRIPT là gì ?

  • HOSTVN SCRIPT là Script viết bằng shell dùng để cài đặt LEMP Stack (Nginx – MariaDB – PHP-FPM) trên CentOS 7, CentOS 8 được phát triển bởi HOSTVN. HOSTVN SCRIPT giúp bạn dễ dàng quản lý Nginx & PHP, Mysql.
  • HOSTVN SCRIPT có sẵn SSL miễn phí Letsencrypt & Nginx Brotli và Memcached, Redis cache cùng các cấu hình tối ưu MySQL, Nginx, PHP, Opcache, Memcached, Redis phù hợp theo thông số của VPS.
  • HOSTVN SCRIPT cung cấp Menu cài đặt WordPress tự động và bảo mật WordPress với Nginx bằng cách sử dụng các cấu hình Nginx.
  • HOSTVN SCRIPT Được tạo ra với mục đích tối ưu tốc độ Website, tối ưu hệ thống VPS, tăng cường bảo mật, đơn giản, dễ dàng sử dụng cho tất cả mọi người. Bạn có thể sử dụng HOSTVN SCRIPT hoàn toàn miễn phí và có thể cài đặt ở bất kỳ VPS của nhà cung cấp nào.
  • Đặc biệt không như một số các SCRIPT khác các thông số cấu hình đều được set cứng, SCRIPT của HOSTVN sẽ tính toán và thiết lập thông số phù hợp với cấu hình VPS của bạn.