Hệ điều hành dùng trên VPS

Chúng tôi luôn chọn hệ điều hành CentOS 7 hoặc CentOS 8 để hỗ trợ khách hàng dễ dàng khi sử dụng dịch vụ của mình.

Hệ điều hành chính

CentOS 7

CentOS – viết tắt của Community enterprise Operating System, là bản phân phối hệ điều hành dựa trên hạt nhân Linux . Được ra mắt lần đầu tiên vào tháng 5 năm 2004.

CentOS 8

CentOS 8 cuối cùng đã được phát hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2019. Vì đây là bản phân phối Linux có nguồn gốc từ Red Hat Enterprise Linux (RHEL), nhóm CentOS đã phải xây dựng cơ sở hạ tầng để hỗ trợ RHEL 8 mới được giới thiệu.