XenForo là một gói phần mềm diễn đàn Internet thương mại được viết bằng ngôn ngữ lập trình PHP. Phần mềm được phát triển bởi cựu nhà phát triển vBulletin chính là Kier Darby và Mike Sullivan. Bản phát hành beta công khai đầu tiên của XenForo được phát hành vào tháng 10 năm 2010, phiên bản ổn định vào ngày 8 tháng 3 năm 2011. Chương trình bao gồm một số tính năng tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO). Vào ngày 12 tháng 11 năm 2014, Chris Deeming gia nhập nhóm phát triển. Một trong những sản phẩm của anh ấy, Xen Media Gallery, nay là XenForo Media Gallery, đã gia nhập dòng sản phẩm XenForo.